Zilveren Kruis

Collectiviteitsnummer Zilveren Kruis

Via de Stichting Zorg voor Koopkracht kan je gebruik maken van het Zilveren Kruis collectief. Het collectiviteitsnummer voor korting op de zorgverzekering van Zilveren Kruis is afhankelijk van jouw situatie. Door gebruik te maken van het collectiviteitsnummer kan je tot 5% korting krijgen op de basisverzekering en tot 7,5% op de aanvullende verzekering. Klik op de rode button in de tabel om meer informatie over het Zilveren Kruis collectief te verkrijgen.  Collectiviteitsnummer
  Zilveren Kruis Zorgverzekering

zilveren kruis
  Premie per maand bij €385 eigen risico:      € 113,48
  Premie per maand bij €885 eigen risico:  € 93,48
  Kortingspercentage basispremie:                       5%
  Kortingspercentage aanvullende premie:         7,5%
  Collectiviteitsnummer:   Afhankelijk van situatie

Collectieve korting Zilveren Kruis aanvragen

Met een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis kan je korting krijgen op de zorgpremie. Deze korting kan bij de basisverzekering oplopen tot 5% en bij een aanvullende verzekering tot wel 7,5%. Wanneer je via collectiviteitsnummer.nl een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis afsluit neem je automatisch deel aan het collectief van de Stichting Zorg voor Koopkracht.

Basisverzekering Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis biedt drie verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil in de basisverzekeringen zit hem in de keuzevrijheid van de verzekerden. Keuzevrijheid houdt in dat de patiënt zelf mag bepalen door welke zorgverlener hij/zij geholpen wilt worden. Zilveren Kruis biedt de volgende basisverzekeringen aan:

• Basis Budget
• Basis Zeker
• Basis Exclusief

Bij de Budget- en de Zekerpolis wordt 100% van de zorgkosten vergoed, wanneer de patiënt geholpen wordt door een van de gecontracteerde zorgverleners. Wanneer je een Basis Exclusief zorgverzekering afsluit wordt 100% van het marktconforme of wettelijk vastgestelde tarief vergoed. Met de basisverzekering van Zilveren Kruis wordt onder andere de volgende zorg vergoed:

• Huisarts bezoek
• Verloskundige zorg
• Geneesmiddelen geregistreerd in het GVS
• 3 ivf-behandelingen
• Ziekenvervoer
• Fysiotherapie bij etalagebenen
• Plastisch- en cosmetisch chirurgie bij medische oorzaak

Aanvullende zorgverzekering Zilveren Kruis

Veel Nederlanders sluiten naast de basisverzekering ook een aanvullende zorgverzekering af. Dit doen zij omdat niet alle zorg vanuit het basispakket vergoed wordt. Voordat u een aanvullende verzekering afsluit is het goed om te bedenken welke zorg je nodig denkt te hebben, zodat je niet te veel premie betaald. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis biedt de volgende aanvullende verzekeringen aan:

• Basis Plus Module󠄂
• ☆
• ☆☆
• ☆☆☆
• ☆☆☆☆

Naast het afsluiten van een aanvullende verzekering, kan je bij Zilveren Kruis ook een tandartsverzekering afsluiten.

Overzicht collectiviteitsnummers Zilveren Kruis

Hieronder vindt je een overzicht met alle collectiviteitsnummers van Zilveren Kruis. Mocht je hier gebruik van willen maken, is het van belang dat je lid bent van een van onderstaande organisaties. Via onderstaande button kan je de zorgpremie voor Zilveren Kruis berekenen na aftrek van de collectiviteitskorting.

Sporters
Atletiek Unie
Badminton Nederland
KNRB
Ned. Onderwatersport Bond
Nederlands Handbal Verbond
Nederlandse basketball bond
Rugby Nederland
KNVB
Nationale sportbonden/NOC*NSF
KNWU
Nederlandse Triathlon bond
KNHS
Nederlandse volleybal bond
Koninklijke wandel bond Nederland
Judo Bond Nederland
Fitland

Onderwijs
Verus
VOS/ABB actieven
VSB (vereniging bijzondere scholen)

ZZP’ ers/ondernemers
Myler
ZZP Nederland

Collectiviteitsnummers
207073082
207072295
207070781
207072418
207043981
207082102
207082033
207047139
207000836
207068556
207068555
207068178
207047140
207068245
207068180
207043949

Collectiviteitsnummers
207001115
207072395
207073396

Collectiviteitsnummers
207069802
207082126

Thuiszorg
Marente
Carinova Servicepakket Leden
de Ledenvereniging
Ledenvereniging Oude & Nieuwe Land
Servicepaspoort Zorgbalans
ViVa Ledenservice
Amstelring ledenservice
ZorgAccent – Leden
BuurtPas
Careyn Kaart
Omring

Studenten
MBO Studenten
Studenten Goed Verzekerd ISO/LSVB

Vakbonden
KBO-PCOB Leden
De Unie leden
CNV Connectief
CGMV vakorganisatie

Collectiviteitsnummers
207081981
207600884
207600613
207600932
207046289
207046213
207008668
207600611
207005883
207075224
207081379

Collectiviteitsnummers
207072286
207000892

Collectiviteitsnummers
207000837
207081353
205274004
207550907

Zilveren Kruis
4.82 (96.36%) 11 votes